تاريخ روز : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری سپه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سال 1399سهامداران محترم سود منتهی به سال مالی 1399 به دلیل مشکلات بین بانکی در تاریخ 6 اردیبهشت از طریق سجام پرداخت نشده است و شرکت سعی دارد با پیگیری های مکرر در اولین فرصت ممکن سود سهامداران از طریق سجام پرداخت گردد. از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.